Selecteer een pagina

Ezechiël 17:1-10

Zonder de uitleg blijft het een zonderling verhaal. Een adelaar die een takje in een handelsstad legt en vervolgens een boompje plant in een vruchtbare akker. Dat boompje groeit uit tot een vruchtbare wijnstok maar wil water van een andere adelaar ondanks dat het op een vruchtbare akker geplant was en over voldoende water beschikte. De adelaar die de twijg oorspronkelijk plante zou dan uit kwaadheid de vruchten afplukken en de wortels losrukken. Zo zou dan die wijnstok verdorren. Wat heeft zo’n fabel voor ons te betekenen? We moeten ons weer realiseren dat de profeet Ezechiël het volk toesprak niet in Israël maar in Babel waar het als een gevangen volk heengevoerd was. Een volkje want het volk van Babel was groot en sterk. Dat Israël was dus de twijg die in een handelsstad gelegd was.

Nu had de Koning van Babel, Nebukadnezar, een grote en belangrijke adelaar dus, Zedekia aangesteld als koning-vazal over het overgebleven Israel. Dat was een nieuwe kans voor Israel om tot bloei te komen. Het was als de zaailing van een wijnstok die in een vruchtbare akker geplant was. En het lukte, Israel maakte een periode van rust en vrede door waarin ook weer sprake was van een zekere welstand. Maar die Zedekia ging in het geheim een verbond aan met Egypte, een andere machtige adelaar. En deze politieke machinatie schoot Ezechiël in het verkeerde keelgat. Die voorzag dat Koning Nebukadnezar wel eens bijzonder kwaad zou kunnen worden over dit verraad en het laatste restje zelfstandigheid van Israel zou opheffen, iets dat ook nog met veel bloedvergieten gepaard zou kunnen gaan.

Het is het gedraai en gemanipuleer van politici en machthebbertjes door de eeuwen heen. Denk nu niet dat wij in onze keurige parlementaire democratie daarvan verstoken zijn. Als de Verenigde Staten met hun vingers knippen dan springen de politici van CDA en VVD in de houding en volgt ons land blindelings de politiek van de VS. Zo zijn wij in de oorlog in Irak terecht gekomen, terwijl bijna geheel Europa daar buiten bleef. Dat is ook niet te verantwoorden zodat een parlementaire enquete werd afgewezen en werd omzeild. Zo wordt ons land voorgehouden dat we vele miljarden moeten uitgeven aan een Amerikaanse straaljager die meer kan dan ooit van onze luchtmacht gevraagd zou kunnen worden terwijl er betere en goedkopere Europeese vliegtuigen beschikbaar zijn. Soms hoef je je niet af te vragen waarom mensen zo’n hekel aan elkaar hebben maar je vraagt je wel af waarom wij ons daarin mee laten zuigen. Ezechiël waarschuwt ons er vandaag voor, met een verhaal dat ons hopelijk aan het denken zet. Niet de buitenlandse machten of de economische machten moeten gevolgd worden maar de liefde voor de zwaksten die ons door de God van Israël is geschonken.