Selecteer een pagina

1 Koningen 22:1-12

Daar moet je dus altijd voor uitkijken. Als de ene koning bij de andere op bezoek gaat dan kan het gemakkelijk weer op oorlog uitdraaien. Hoe je samen de vrede kan verzekeren is heel wat moeilijker te bedenken. Of het nu gaat om een verbond tussen Rusland en Amerika om Noord Korea op de knieeën te krijgen of een verbond tussen Israël en Juda om Ramos in Gilead te heroveren. Er kan gemakkelijk oorlog van komen. En waarom niet? Als U niet verder hebt gelezen zou je toch zeggen dat de beide koningen de zegen van de Heer hebben. Ze hadden 400 profeten van de God van Israël ontboden. Die hadden hun verzekerd dat ze konden optrekken en dat ze echt zouden winnen. De profeet Sidkia had zelfs twee ijzeren hoorns gemaakt, daarmee zou symbolisch het leger van de vijand verslagen worden. De koning als jonge vruchtbare stier uitgebeeld, een stier die onverslaanbaar zou zijn. Een boodschap van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Ook de andere profeten hadden dit geprofeteerd. Het is onvoorstelbaar. God stuurt die protserige koningen er op uit om oorlog te voeren.

Daar zitten ze op hun troon voor de poort op de dorsvloer, als vruchtbaarheidsgoden in een tempel. Maar er is nog een profeet. Volgens Achab ligt die Micha altijd dwars, die zegt altijd lelijke dingen over hem, net als Elia. Achab weet natuurlijk best waar de schoen wringt. Die oorlog is er niet voor om de naam van de God van Abraham, Izaak en Jacob groot te maken maar die oorlog is er om de namen van Achab en Josafat groot te maken. En dat soort gedrag wordt door de profeten altijd veroordeeld. Maar Josafat dringt aan, ook die profeet moet het bewijs leveren dat het die God is die de oorlog goedkeurt. Zijn er andere wegen om vrede te bewaren en toch gerechtigheid te krijgen? Misschien wel. In de jaren voor de muur viel hadden vele kleine groepen mensen, vooral uit Europeese kerken, vriendschap gesloten met groepen uit kerken in de DDR. Vanuit die groepen ontstonden de vreedzame demonstraties die uiteindelijk de muur deden vallen.

President Obama heeft studenten in Rusland opgeroepen om de vriendschap tussen Amerika en Rusland niet een vriendschap te laten zijn tussen regeringen maar te zorgen dat het een vriendschap wordt tussen volken. En als regeringen in China of Iran de mensenrechten op grove wijze schenden dan sluiten ze eerst het internet en de telefoonverbindingen af opdat gewone mensen over de hele wereld niet mee kunnen kijken. Verbindingen tussen gewone mensen maken kennelijk de vrede en de gerechtigheid mogelijk zonder dat er geweld aan te pas komt. We moeten dat misschien nog leren om goed en effectief te doen, maar we kunnen er stem aan geven en mee doen. Straks als onze schaatsers in Rusland hun best doen ligt daar misschien voor ons allemaal wel een taak. Er zijn altijd andere wegen om het goede te doen en niet dan het goede. Misschien dat we er dan ook achter komen waarom al die profeten, namens God, Achab en Josafat de oorlog in wilden sturen.