Selecteer een pagina

1 Samuel 9:26”“10:16

Het is nauwelijks te bevatten wat Saul hier overkomt. Hij gaat met zijn knecht op stap om de ezelinnen van zijn vader te zoeken. Ze zoeken een groot deel van het land af, maar de ezelinnen zijn nergens te vinden. Dan haalt zijn knecht hem over om naar de ziener Samuël te gaan. Die knecht stelt zelfs nog een zilveren muntje ter beschikking om Saul over te halen. En dan gaat er iets vreemds gebeuren. In de stad van Saul wordt hij ontvangen door een groep meisjes die hem naar een feest sturen, een offerfeest. Het blijkt niet zomaar een feest te zijn maar Saul mag aanzitten bij de belangrijkste mensen van de stad en hij krijgt het beste deel van het feest. Hij krijgt zelfs nog een vertrouwelijk gesprek met de Profeet die de baas van Israël blijkt te zijn, de rechter, priester en profeet tegelijk, vader van de twee rechters die in Berseba de traditie van corrupte rechters voortzetten.

Als je dan na een nachtje slapen weer naar huis wil dan neemt die Profeet je apart en zalft je tot koning. Het zalven van een Koning is al een heel oud ritueel. Ook Christus betekent gezalfde en slaat op de Koningspretenties die zijn volgelingen hem hadden toegedicht. Hij stierf aan een kruis met als opschrift “Koning der Joden”. Zijn volgelingen werden later “Christenen” genoemd, zalfjes. Daar had Saul nog heel geen weet van. Hij was al blij dat zijn ezelinnen terug waren gevonden, wat hij te horen kreeg bij het graf van Rachel, moeder van Israèl. De kans die hij kreeg om dansend en zingend naar huis te gaan greep hij met vreugde aan. Hij was wel geen profeet maar mocht zich mengen onder de zingende profeten die van de offerhoogte naar beneden kwamen met een compleet muziekkorps voorop. Later zou Saul een strenge koning worden, nu was hij nog de opvallende zoon van Kis, profeet was hij nooit. En als iemand voortaan zou spreken als een profeet, maar ongeloofwaardig was, dan zij men tegen elkaar “Hoort Saul nu ook al bij de profeten?”

De Bijbel vertelt graag verhalen waarin blijkt dat God ingrijpt in de geschiedenis van mensen. Voordat mensen op het idee komen heeft God al gezorgd dat het kon. Samuël zalft Saul al voordat het volk er over heeft kunnen beslissen. Ook de opvolging van Saul zal later geregeld zijn ver voordat die opvolging aan de orde is. David wordt achter de schapen vandaan gehaald en gezalfd ver voordat Saul en zijn zonen de dood op het slachtveld gevonden hebben. Het op deze manier vertellen legt nog eens de nadruk op dat ingrijpen van de God van Israël in onze geschiedenis. Dat ingrijpen is niet terug te vinden in de geschiedenisboekjes. Daarom lijkt de Bijbel vaak in strijd met de officiële geschiedschrijving. Het heeft echter geen enkele zin de geschiedenis van God in overeenstemming te willen brengen met de geschiedenis zoals die door menselijke geleerden is opgeschreven. Als we de geschiedenis van God willen volgen en zijn ingrijpen willen leren herkennen dan moeten we ons aan zijn gebod houden onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat is de enige manier. Dat kan elke dag opnieuw, ook vandaag weer.