Selecteer een pagina

Ezechiël 16:15-34

Er is een beroemd lied van Huub Oosterhuis dat zegt “Zijn Woord wil deze wereld omgekeerd, dat lachen zullen zij die wenen” Je zou zomaar kunnen denken dat het niet gaat over de wereld van Israël die hier door Ezechiël namens de God van Israel wordt geschetst. Maar het tegendeel is waar. Natuurlijk kennen we hoeren die zich verhuren voor geld en geschenken. En het omgekeerde daarvan zijn de hoeren die geschenken en geld geven om maar gemeenschap te kunnen hebben met hen die hen willen behagen. Maar het misbruik van mensen is in beide gevallen gelijk en de God van Israël wil een wereld scheppen waar het misbruik net zo ontbreekt als het in onze wereld gewoon is. Denk dus niet dat het klaaglied over de bruid van God, over Israël, niet meer in onze dagen gezongen zou kunnen worden.

Ooit hadden we gehoord dat God liefhebben boven alles onze naaste liefhebben als onszelf is. En vroom als we waren sloten we onszelf op in Kerken en kloosters en baden tot God dat zijn wil zou geschieden in de hemel en op de aarde. Maar toen we zelf geroepen werden om de wereld te bewerken wat deden we toen? Wij maakten onszelf slaven van economie, die dwingt ons zeven dagen in de week, dag en nacht beschikbaar te zijn voor productie en consumptie. Wij verkochten onze wapens aan wrede dictators die tot op de huidige dag daar hun onderdanen mee onderdrukken en als het nodig is hen ter dood brengen. Wij laten onze goedkope kleding maken door kinderen die met kettingen aan de naaimachines vastzitten. Wij leggen het dus ook met iedereen aan die we tegenkomen, we handelen daar waar handel is en vergeten te zien op waar recht en gerechtigheid heersen. Wij offeren kinderen op aan onze welvaartsdrang.

Het ergste misschien is nog wel dat we doen alsof het natuurwetten zijn die ons dwingen, alsof er niet een samenleving in de wereld denkbaar is waar mensen met elkaar delen in plaats van dat ieder voor zich zoveel mogelijk wil verzamelen. De kosten van onze gezondheidszorg reizen ook de pan uit omdat er door bestuurders van instellingen onredelijk hoge salarissen worden verdiend, omdat medicijnen voorwerp van handel zijn waarmee je rijk kunt worden. Onze woningmarkt zit vast omdat we niet langer willen dat woningen een gemeenschappelijk bezit zijn maar willen dat we voor onze woningen de banken moeten betalen opdat zij winst kunnen maken en hun bestuurders onredelijk hoge bonussen kunnen krijgen. Betaalbare woningen voor iedereen zouden er zijn als we het gemeenschappelijk bezit weer zouden bevorderen en dus samen zouden delen van hetgeen we samen zouden verdienen. Het is de God van Israël die ons steeds weer voorhoudt dat we ons niet moeten uitleveren aan de economische machten in deze wereld die ons gebruiken als hoeren, als zij er aan hebben verdiend kunnen we doodvallen, het zijn de machten van de dood. De God van Israël roept ons op daartegen op te staan, elke dag opnieuw, ook vandaag weer.