Selecteer een pagina

Hosea 13:12-14:1

12  Efraïms misdaden zijn gebundeld en zijn zonden blijven bewaard. 13  Wanneer de barensweeën komen, is hij het domme kind dat, als het zover is, de weg uit de baarmoeder niet weet te vinden. 14  Waarom zou ik hen dan vrijkopen uit de macht van het dodenrijk of verlossen van de dood? Dood, zaai de pest om je heen! Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Ik ken geen medelijden meer. 15  Zo voorspoedig als Efraïm was te midden van zijn broers…als de oostenwind komt, ja, als de HEER de wind uit de woestijn laat opsteken, dan zullen zijn bronnen opdrogen, zijn waterputten droogvallen. Alles wat waardevol is, wordt uit zijn schatkamer geroofd. 1 Samaria is schuldig, omdat het in opstand is gekomen tegen zijn God. De mannen zullen omkomen in de strijd, hun kleine kinderen zullen worden doodgeslagen, hun zwangere vrouwen opengereten. (NBV)

 Kritiek leveren op de staat Israël staat tegenwoordig voor een aantal mensen merkwaardigerwijs gelijk aan antisemitisme. Dat is in de Bijbel wel anders. De fouten die het Noordrijk Israël heeft gemaakt, hier Efraïm genoemd, zijn gebundeld en bewaard gebleven. Hoe slecht Efraïm is geweest is dus altijd terug te vinden. En denk nu niet dat zo’n boekje gemakkelijk verloren ging. De boeken werden op rollen geschreven, alle boeken van de Hebreeuwse Bijbel zijn oorspronkelijk zo geschreven. Die rollen gingen dan in een koker en die koker werd verzegeld en in een kluis bewaard. Bij opgravingen zijn zo heel oude rollen, ook van Bijbelboeken, teruggevonden. 

Nu is het niet zo dat voor de God van Israël het volk heeft afgedaan als het maar genoeg fouten heeft gemaakt. In onze dagen wordt van misdadigers wel gezegd dat je die levenslang moet opsluiten. De Bijbel zegt echter dat de God nooit ophoud met de mensen die hij geschapen heeft. Ook al moet men pijn doormaken als barensweeën, die pijn is ook een teken dat er weer nieuw leven op komst. En bij de dat nieuwe leven is de pijn die er voor geleden moest worden snel weer verbleekt. Efraïm loopt echter wel een groot risico. Het gaat wel door pijnlijke tijden heen maar in plaats van opnieuw met de God van Israël te beginnen verdwaalt het op zoek naar de uitgang. 

De voorspoed van Efraïm houd volstrekt geen rekening met veranderende omstandigheden. De verhoudingen tussen wereldmachten kunnen veranderen. Wij hebben tegenwoordig toch echt weinig aan de nieuw ijzeren gordijn en hebben er meer aan met Rusland in gesprek te gaan over democratie en mensenrechten. Want als de verhoudingen tussen wereldmachten veranderen, als er handelsoorlogen en blokkades uitbreken dan is het met welvaart vaak snel gedaan. De rijken kunnen er rijk van worden, de armen worden er in elk geval altijd het slachtoffer van. Dat is nu niet anders dan in de dagen van Hosea. Wij hebben echter een andere keus die Efraïm gemaakt heeft, wij hoeven niet te verdwalen, elke dag opnieuw kunnen wij opnieuw met de God van Israël op weg door onze naaste lief te hebben als onszelf.