Selecteer een pagina

Ezechiël 17:11-21

Wij denken nog wel eens dat profeten toekomstvoorspellers zijn. En dat in de Bijbel staat dat God direct in de geschiedenis ingrijpt. Uit dit verhaal van Ezechiël zou je kunnen leren dat allebei niet waar is. Maar zo zit het niet. Ezechiël heeft het niet over de toekomst maar over de actuele politieke situatie van zijn tijd. Dat verbond dat de door Nebukadsessar aangestelde koning Zedekia stiekum had gesloten met zal de koning van Babel wel moeten reageren. Die koning van Babel heeft een machtig leger dat de soldaten Egypte moest wel uitlopen op een ramp. Het bericht heeft Babel al bereikt, zelfs Ezechiël kent het, en dus van Zedekia verpletterend zal verslaan, dat gaat veel levens kosten. En de koning van Egypte dan? Die kijkt wel uit zich in een wespennest te steken. Een oorlog beginnen om een verrader te helpen kan heel gevaarlijk zijn. Zo voert de trouweloosheid van Zedekia tot zijn ondergang en een rampspoed voor het volk.

Daar hoeft de God van Israël niet direct aan te pas te komen, dat gebeurt als je niet doet wat afgesproken was en de boel bedriegt en niet denkt om de armsten in het land. Kennen wij zulke situaties ook? Natuurlijk, ook bij ons gaan eigen geluk en eigen welvaart boven de zorg voor de armsten en de zwaksten in het land. Als we gewaarschuwd worden voor verkeerde ontwikkelingen dan willen we pas luisteren als het te laat is, als die verkeerde ontwikkelingen ook echt hebben plaatsgevonden. We hebben namelijk niet geluisterd. Geluisterd naar het geroep van de armen langs de weg. Ruim tien jaar geleden schreef het verbond van Marokkanen in Nederland, een koepelorganisatie, dat het verkeerd zou gaan als de overheid niet meer aandacht zou schenken aan de problemen van Marokkaanse jongeren. Een stevig rapport van bij uitstek deskundigen gebaseerd op een uitgebreid onderzoek. Met dat rapport is niets gedaan. Niemand vraagt overigens waarom er niets mee gedaan werd. Het ging immers maar over Marokkaanse jongeren.

Het is als in de dagen van Ezechiël. Wie weet heeft van de Wet van de Woestijn, heb uw naaste lief als uzelf, die weet dat als je mensen langs de kant laat zitten het vroeg of laat op onheil uitdraait. Niet verbaasd zijn dus als er meer onheil over ons komt. Ook met de bezuinigingen die op dit moment al bezig zijn op last van de huidige regering zie je dat. Aan kinderen die moeite hebben met het gewone onderwijs wordt alle extra steun ontnomen. Beschermde werkplaatsen voor mensen die anders ledig thuis zouden zitten worden wegbezuinigd. De persoonlijke op maatgesneden steun voor mensen die zelfstandig kunnen wonen en daardoor ook kunnen werken wordt afgeschaft. De Koningen Zedekia van onze tijd moeten immers hun bonussen kunnen blijven krijgen, hun villa’s moeten gesubsidieerd blijven worden en ze moeten zo hard mogelijk kunnen blijven rijden in hun dure auto’s. We kunnen misschien het tij keren door er vandaag nog wat aan gaan doen, mee roepen over de groepen die vergeten worden bijvoorbeeld.