Selecteer een pagina

Daniël 8:15-27

15 Toen ik, Daniël, het visioen zag en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die eruitzag als een man.16 En over het Ulaikanaal hoorde ik een menselijke stem roepen: ‘Gabriël, zorg dat hij het droomgezicht begrijpt.’ 17 Hij kwam vlak bij me staan. Ik schrok en viel voorover. Hij zei: ‘Begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de tijd van het einde verwijst.’ 18 Terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn en viel op de grond. Hij raakte me aan, hielp me overeind 19 en zei: ‘Ik zal je vertellen wat er gebeurt als Gods toorn is uitgewoed, want het gaat over het tijdstip van het einde. 20 De ram met de twee horens die je zag, duidt op de koningen van de Meden en de Perzen. 21 De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote horen tussen zijn ogen is de eerste koning. 22 De horen brak af en er kwamen vier andere voor in de plaats; dat betekent dat er vier koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht. 23 Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen. 24 Zijn kracht zal groot zijn-maar het is niet zijn eigen kracht-en hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken; machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen. 25 Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt zal hij gebroken worden. 26  Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar. En jij, houd dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst.’ 27 Ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet. (NBV)

Jeruzalem was voor Daniël niet zomaar een stad. Ooit was daar de Tempel gebouwd. Door Salomo zo was het verhaal. In die Tempel woonde God zelf. Niet dat daar een beeld van God stond zoals bij alle andere godsdiensten maar als gelovigen het over hun godsdienst hadden dan keerden ze zich naar Jeruzalem. Daar waren de richtlijnen die je op weg konden zetten naar het Rijk van God. En zo doet ook Daniël. Als Jeruzalem weer de stad van God kon worden dan was het voor de gelovigen ook minder moeilijk om naar recht en rechtvaardigheid te streven. Dan was de heidense koning niet meer God maar dan was God daar waar de richtlijn van eerlijk delen werd gevolgd. Maar door de geschiedenis lopen mensen na verloop van tijd toch weer vreemde goden na en begint de ellende weer van voor af aan. Hoe moet je je daar in vredesnaam tegen wapenen. Jeruzalem is vandaag de dag een godsdienstige stad bij uitstek. De restanten van de Tempel zijn er nog, maar ook de sporen van allerlei soorten christendom zijn er te vinden, en dat de Islam ook met de oorsprong van het Jodendom te maken wil hebben is er te zien. Alleen door een moeizaam proces van eerlijk delen en zorgen dat iedereen en bij kan blijven horen is er vrede voor Jeruzalem te krijgen.

De volkeren van de wereld zeggen steeds vaker dat ze vrede in de wereld willen. Eerst was er kort de Volkenbond en nu is er al 75 jaar de Verenigde Naties. Volgens het verhaal van de Bijbel zullen ooit alle volken zich naar Jeruzalem keren. Misschien gaat het ook vandaag daar wel om. Dat het ons met z’n allen in de wereld lukt om echt vrede voor Jeruzalem te bereiken. Vrede tussen Joden, Christenen en Moslims. De Christenen hebben daarbij nog wat goed te maken. Dat wat de Joden is aangedaan in de vorige eeuw is niet uit te wissen. In onze eigen samenleving zullen we moeten laten zien dat Moslims en Christenen werkelijk in vrede met elkaar kunnen samen leven. Als het Sint Maarten is geweest en Sinterklaas is weer aangekomen dan weten we het zeker, de kersttijd komt er weer aan. De tijd van licht en warmte. Dat licht en die warmte moeten we zelf maken want buiten worden de dagen korter en daalt de temperatuur. In het Bijbelverhaal staat de man Gabriël aan het begin van die bevrijdingstijd. We kennen de man als de engel die in het kerstverhaal aan Maria komt vertellen dat ze ondanks de Romeinse onderdrukking een kind zal krijgen. Een boodschap die Maria zal laten zingen dat machtigen van de troon gestoten worden.

En net als een vrouw weet hoe lang de zwangerschap zal duren weet Gabriël aan Daniël te vertellen hoe lang het nog zal duren voordat Jeruzalem herbouwt zal worden. Hoe lang de koningen aan de macht zullen blijven en dat zoals altijd de macht van koningen alleen maar ellende met zich mee brengt. In deze donkere dagen ervaren ook wij dat dag in dag uit. De voedselbanken in ons land groeien nog steeds. Corona slaat het meest toe in wijken met mensen met een laag inkomen. Gabriël bracht aan Daniël en Maria een boodschap over de goede afloop maar hij voorspelde geen gemakkelijke toekomst. Duistere tijden staan ons te wachten maar we weten nu al zeker dat, tegen de stroom van deze regering in, als we bezig blijven met eerlijk delen en zorgen dat iedereen mee kan doen uiteindelijk het licht zal doorbreken. Nog maar een paar meer voedselbanken dus en misschien heeft U een paar uur tijd om er als vrijwilliger te helpen, geld is ook welkom. Ook de mensen die thuishulp nodig hebben om te overleven moeten steeds vaker een beroep doen op vrijwilligers, Christenen kunnen niet anders dan te hulp schieten, ook om een samenleving duidelijk te maken dat zorg geen last is maar een eer.