Selecteer een pagina

Jeremia 45:1-5

1 In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, toen Baruch, de zoon van Neria, in een boekrol schreef wat Jeremia hem dicteerde, sprak de profeet de volgende woorden tot hem: 2 ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen jou, Baruch: 3 Je hebt gezegd: “Wee mij, de HEER heeft mijn leed met leed vermeerderd, moe ben ik van zuchten, rust vond ik niet.” 4 Maar dit zegt de HEER tegen jou: Wat Ik gebouwd heb, breek Ik af, wat Ik geplant heb, ruk Ik uit, dat hele land. 5 Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want Ik zal onheil brengen over al wat leeft – spreekt de HEER –, maar jou laat Ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat.’ (NBV21)

Baruch is in het boek Jeremia de man op de achtergrond. Sommige geleerde commentaren op het boek Jeremia beschrijven Baruch wel als belangrijker dan Jeremia. Dat komt omdat er ook een zogenaamde kladversie van het boek bestaat. En een kladversie kun je vergelijken met het uiteindelijke resultaat. En dan blijkt dat die Baruch bij het beschrijven van het verhaal en van de uitspraken van Jeremia een heleboel beslissingen moet nemen. Wie zegt wat, tot wie spreekt Jeremia en onder welke omstandigheden en wanneer plaats je dat in het totale verhaal. Iemand die zo een boek samenstelt is heel belangrijk voor het begrijpen van het verhaal. Door twee versies hebben we er ineens zicht op.

Nu heeft die Baruch op moeten schrijven dat God tot Jeremia heeft gezegd dat al die Judeeërs die hun toevlucht hadden gezocht tot Egypte door het zwaard of door de pest zouden vergaan. De rillingen lopen over je rug. Dat die Jeremia een uitzondering op die boodschap is wordt duidelijk. Jeremia was als gevangene meegenomen naar Egypte. Maar Baruch ook en die Baruch kent vrijwel niemand, dat is de man op de achtergrond en waarom zou die regel niet voor hem gelden? Jeremia stelt hem namens de God van Israël gerust. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor al het onheil dat de God van Israël heeft aangekondigd. Jij bent ook als gevangene meegenomen en jou zal dus niks overkomen waarheen je ook gaat.

In een paar verzen vertelt de Bijbel hoe belangrijk achtergrond mensen zijn. Ook wij vergeten ze. Toen Schiphol het goedkoopste vliegveld van Nederland zou moeten worden werd het geld dat het kostte opgebracht door de mensen die de bagage in en uit de vliegtuigen verzorgden. Dat kun je niet ongestraft doen. De lange wachtrijen de laatste weken laten zien hoeveel geld de bagage afhandelaars wel niet te kort komen. Zo vergeten we ook vaak het schoonmaakpersoneel. Ze hebben al eens actie gevoerd maar een kampvuur in Utrecht moest duidelijk maken hoe erg het gesteld is. Als schoonmaakpersoneel het werk niet goed doet wordt iedereen ziek en kan het bedrijf sluiten. Mensen als Baruch, mensen die niemand kent, zijn volgens de Bijbel minstens net zo belangrijk als de directie. Schoonmaakpersoneel zou betaald moeten worden als de CEO.