Selecteer een pagina

Romeinen 8:31-39

Daar komen de borstkloppers. We hebben immers altijd gelijk? We gaan met God en wat is er dan nog verder te zeggen? God is aan onze kant, wie kan dan nog tegen ons zijn. Machthebbers die op oorlogspad willen gaan citeren graag deze tekst uit de Brief van Paulus aan de Romeinen. Maar is dat terecht? Aan de rechterflank van de Protestantse Kerk staan de bevindelijken. Een aantal van hen hebben de fusie tussen de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk niet mee willen maken en stichten de Hersteld Hervormde Kerk. Zij kennen nog het leerstuk van de valse verzekering. Dat wil zeggen dat je maar moet afwachten of je inderdaad aan de kant van God bent gaan staan en of God wel aan jouw kant staat. Daar kun je zelf niet direct vanuit gaan. Daar kun je je zeker niet op beroepen als het gaat om je eigen daden te rechtvaardigen. Jezus van Nazareth wees er immers op dat je aan de vruchten pas de boom kunt herkennen en onze samenleving heeft nog lang niet de armen bevrijdt, dus wat willen we nu. Paulus wijst er dan ook op dat het gaat om het gescheiden worden van de liefde van de Bevrijder. Niets wat van buiten komt kan ons scheiden van die Liefde. Door die liefde zullen we uiteindelijk zegevieren. Daar valt weer een nieuwe dag mee te beginnen. Als je je dat realiseert valt er zelfs een nieuw jaar mee te beginnen. Dan mag je opgelucht terugkijken als je je onophoudelijk hebt ingezet voor de rechtvaardigheid, voor de bevrijding van de armen, voor het voeden van hongerigen, het kleden van naakten, het zorgen voor zieken, het troosten van de bedroefden. Wat je daar ook aan tegenspoed, ellende. vervolging, honger, armoede, bedreiging met geweld hebt meegemaakt, het zal allemaal voorbijgaan en niet de overwinning hebben. Nu nog worden mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid overal op de wereld nog gedood en gemarteld, Amnesty International heeft nog een volle agenda en wekelijks kan elke kerkelijke gemeente na de dienst aan de slag met het schrijven van brieven, maar de Liefde zoals ons is voorgeleefd door Jezus van Nazareth zal overwinnen. Aan dat oordeel ontkomt niemand op deze aarde. Paulus wordt er bijna lyrisch van. Dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping mag zijn kan ons scheiden van de Liefde zoals wij die kennen in het verhaal van Israel en Jezus van Nazareth. Wie de jaaroverzichten tegen het einde van het jaar bekijkt ziet dat er veel is dat het tegen wil houden, maar wie zich vasthoudt aan de boodschap van de Bevrijding van de armen, ook hier bij Paulus, weet dat die bevrijding ontontkoombaar komende is.