Selecteer een pagina

Ester 5:9-14
 
Nooit zullen mannetjes als Haman zich afvragen wat anderen eigenlijk drijft. Het lijkt of de hele wereld alleen maar om henzelf draait. Ze vinden zichzelf zo goed dat het lijkt of ze geen enkele fout meer kunnen maken. Maar Haman heeft ook gezorgd dat we een spreekwoord hebben gekregen als “hoogmoed komt voor de val”. Die hoogmoed blijkt hier natuurlijk uit de rede die hij afsteekt tegen zijn vrouw en zijn vrienden. Om te beginnen pronkt hij met zijn vruchtbaarheid, die tot uitdrukking komt in zijn rijkdom en het aantal zonen dat hij heeft. Verder pronkt hij met zijn positie en het feit dat de koningin speciaal voor hem een maaltijd heeft aangericht. Maar iemand die zo hoog opgeeft van zichzelf kan het niet hebben dat een ander niet voor hem wil buigen.

Wij zullen in deze dagen onwillekeurig moeten denken aan Lybië waar de grote leider ook geweldig opgeeft van zichzelf en zich er op beroemd dat hij, zonder dat hij een officiële positie heeft, toch het hele land regeert omdat iedereen hem gehoorzaamt. De mensen in zijn land die er anders over denken noemt hij verraders. Het kan niet anders of dictators als Haman en de grote leider in Lybië komen ten val. Maar daarmee maken we het onszelf wel gemakkelijk. In onze eigen samenleving zouden we dan niet zulke leiders hebben. En dat is niet het geval. Neem een politicus die iedereen aanklaagt die het niet met hem eens is, iedereen als vijand bestempelt die er een andere mening op na houdt, iedereen vernedert en uitschelt die niet voor hem buigt. Is die niet hetzelfde aan het doen als Haman? Komt ook die politicus niet met haat tegen één bevolkingsgroep en met voorstellen om mensen die iets anders geloven dan hij uit de samenleving te verwijderen? Zijn partij is nog niet de grootste, maar de onvrede met de samenleving, vooral onder mensen met een laag inkomen en een lage opleiding is zo groot dat hij alleen al sympatie verwerft door zich op te blazen en zich groot voor te doen en daarmee de irritatie op te wekken van de andere politici.
 
Dat opkijken naar succes, glamour en klatergoud kan ons duur komen te staan, daarmee kunnen we verliezen dat wat we nog net hebben staat er ergens geschreven. Alleen het voortdurend opkomen voor de armsten en de zwaksten in onze samenleving kan ons rijker maken. Niet de hoogte van de bonussen moet ons dus boos maken, maar dat ze niet over alle werknemers van bank of bedrijf eerlijk en gelijk worden verdeeld, niemand werkt immers meer en met meer verantwoordelijkheid dan elke werknemer van bank of bedrijf. Kijkend naar Haman en de verhoudingen die hij schetst moeten we oog krijgen voor de verhoudingen in onze eigen omgeving. En kijkend naar Haman mogen we zien waar ons handelen zich dus op moet richten.