Selecteer een pagina

Jesaja 38:15-22

Wat zijn nu wonderen en wat is verstandige geneeskunde? Hizkia weet het niet meer. Op het moment dat de profeet Jesaja de ontsteking van Hizkia weet te genezen door er gedroogde vijgen over te laten wrijven vraagt Hizkia nog om een teken van God dat hij weer naar de Tempel mag gaan. Nu kunnen we achteraf wel redeneren dat die plak vijgen misschien veel zwavel hebben bevat, wat zeker tegen ontstekingen helpt, maar dat weten we niet. Het enige dat we weten is dat Jesaja een therapie aandraagt en dat de Koning geneest. Niks wonder, je mag er evengoed wel dankbaar voor zijn natuurlijk. Wat een wonder is, in dit verhaal, is de houding van Jesaja. Geen moment laat die zich uit het veld slaan, hij blijft kijken naar de mensen zelf, niet naar rangen en standen, niet naar macht en onmacht. Hij blijft zich afvragen hoe mensen genezen kunnen worden, weer mee kunnen doen in de samenleving en hoe de vrede gewonnen kan worden zonder te hoeven doden. Dat alles is volgens de profeet het woord van God. Hizkia probeert daar naar te luisteren en heeft door dat die houding van Jesaja iets buitengewoons is. Die houding van Jesaja maakt hem tot een man van God en daar mag je God dankbaar voor zijn. Daar mogen wij God ook vandaag de dag nog dankbaar voor zijn. Al worden zieken bij ons niet genezen door een plak vijgen, ze worden soms wel beter door verstandige geneeskunde. In dat opzicht zijn we niet anders dan in de dagen van Jesaja, de wetenschap maakt dat zieken genezen als ze genezen kunnen. Soms roepen mensen dat je wetenschap niet moet vertrouwen, dat wetenschap zelfs het geloof in God onderuit zou kunnen halen. Van de profeet Jesaja mogen we leren dat we God dankbaar mogen zijn voor de wetenschap. De liefde voor mensen heeft wetenschappers door de eeuwen heen er toe aangezet onvermoeibaar te zoeken naar nieuwe medicijnen en nieuwe behandelmethoden. En het voorbeeld van Jesaja en al die mensen die bouwen op de liefde van God en die liefde proberen na te volgen, hebben veel mensen aangezet om te gaan studeren en hun kennis en vaardigheden in dienst te stellen van mensen die dat nodig hebben. We mogen de wetenschap daarom als een geschenk van God aanvaarden. Ook de wetenschap van Charles Darwin die de verwantschap tussen al wat leeft en de mens zichtbaar heeft gemaakt. Daarom kunnen dieren ons helpen betere medicijnen te vinden, daarom kunnen planten ontwikkeld worden en ongevoelig gemaakt tegen zieken. Daarom kunnen meer mensen leven en blijven leven. Daarom moeten we de verhalen van de Bijbel als verhalen over God en de mensen lezen en niet als verhalen over natuurkunde en biologie. Daarom mogen we God danken voor de evolutieleer, de sterrekunde en de geneeskunde. Daarom mogen we die kennis en dat wat het ons oplevert delen met de armsten op de wereld, want dat is pas echt God danken voor wat we kregen.