Selecteer een pagina

Ester 6:12-7:6a
 
Dat is toch het belangrijkste van een maaltijd nietwaar. Dat je te eten en te drinken krijgt en daardoor het leven behoudt. Haman was dat vergeten. Voor hem was de maaltijd een bewijs hoe belangrijk hij was. Eten bij de Koningin en de Koning was toch het mooiste dat je kon overkomen. Voor Ester bleef het een strijd om te overleven. Slaven en slavinnen krijgen te eten en hun leven is een direct belang voor de slavenhouder. Maar iemand die jou en je volk wil uitroeien is het ergste dat je kan overkomen. Dictators die zulke dingen beramen zijn er nog steeds.

In de bioscoop draait de film over de laatste koning van Schotland. Het was de bijnaam van de dictator Idi Amin van Oeganda. Eén van de wreedste dictators die we in de tweede helft van de vorige eeuw hebben gekend. Dat hij zwart was doet niet ter zake. Hij was opgeleid door de Engelsen en werd in het begin ook actief door de Engelsen gesteund. In de film kun je ook zien hoe innemend zo iemand kan zijn. Hoe het kan klinken of iemand de zwakken in de samenleving wil ondersteunen. Maar gaandeweg het verhaal wordt duidelijk dat het de dictator alleen maar om eigen eer, welvaart en macht gaat. Het volk wordt armer en de armen lijden het meest onder de dictatuur.

Bij ons staat zo af en toe een nieuwe regering op het punt van aantreden. De dragende partijen hebben een program geschreven.In het huidige program komt Samen Delen  niet  voor en een Christelijk Sociaal Program kan het al helemaal niet genoemd worden dus. Dan zou dat delen wel voorop staan. Nu neemt het CDA deel aan deze regering en dat is de partij die de rijken in ons land het sterkst beschermt. We moeten ons dus doof houden voor de mooie woorden van de partijlijders en over een tijdje aan de armsten in ons land vragen hoe het met hen gaat. We kunnen zien of de voedselbanken in ons land de deuren sluiten omdat ze overbodig geworden zijn. Verhoging van de uitkeringen Werk en Bijstand staat niet in het regeerakkoord. Het nietig verklaren van leningovereenkomsten met mensen die dat niet kunnen betalen staat niet in het regeerakkoord. Integendeel, mensen zullen verleid blijven worden allerlei zaken te kopen die ze niet nodig hebben en niet kunnen betalen. Armen blijven daarom altijd bij ons. Ook onder de nieuwe regering. De bede van Ester mag daarom ook de komende tijd blijven klinken.