Selecteer een pagina

Handelingen 14:1-7

Over de via Sebaste reisden Paulus en Barnabas van het Pisidisch Antiochië naar Ikonium in Turkije. Een stad die je ook vandaag de dag nog kunt bezoeken al heet de stad nu Konya. De via Sebaste was een van die grote Romeinse wegen die dwars door het hele Rijk liepen. Ikonium lag tussen dat Antiochië en Lystra en Derbe in en de keus van Barnabas en Paulus was dus niet zo vreemd. In elke stad die ze tegenkwamen konden ze het recept van Antiochië herhalen, ze gingen naar de Synagoge om na de lezing uit de Wet en de Profeten hun verhaal over Jezus van Nazareth te vertellen en probeerden dan een gemeente te stichten. En ook in Ikonium lijken ze succes te hebben. Joden en Grieken kwamen tot geloof. Nu wonen er in Turkije niet zoveel Grieken, ook toen al niet, maar de Grieken waren de Heidenen en de Joden waren voor de schrijvers van het Nieuwe Testament de bekenden, ook Paulus, Barnabas en Lucas hoorden immers net als Jezus van Nazareth bij de Joden. Voor de Romeinen vormden die Christenen aanvankelijk een Joodse secte. Het was de Joden er daarom er veel aan gelegen om duidelijk te maken dat zij niet bij die Christenen hoorden. Een beweging die de slavernij wilde afschaffen, die vrede tussen de volken wilde op basis van gelijkheid tussen de mensen, die iedereen wilde oproepen om de bestaande goden af te zweren en voortaan voor elkaar te zorgen bracht zoveel onrust in de samenleving en taste zo fundamenteel de bestaande verhoudingen aan dat een Romeinse overheid wel tot vervolging zou moeten overgaan. Dan kon maar beter van begin af duidelijk zijn dat je daar niet bij hoort. Het is dus duidelijk dat de leiding van de Synagoge een bondgenootschap zoekt bij de leiding van de stad en vast ook bij de priesters van de tempels van de vele plaatselijke en Romeinse goden. Samen hadden ze er belang bij die Christelijke secte zo klein mogelijk te houden en hun eigen invloed zo groot mogelijk. Het kwam daardoor in de stad Ikonium tot een tweespalt, een strijd tussen de aanhangers van Paulus en Barnabas en hun tegenstanders. Het leek er zelfs op dat de twee op goed Joodse wijze gestenigd zouden gaan worden. Een straf die door het volk wordt toegebracht en die in een ordelijke samenleving ook gemakkelijk aan een volksoploop en volkswoede kan worden toegeschreven. In de Griekse tekst die in de Nieuwe Bijbelvertaling wordt gebruikt wordt het verhaal een stuk spannender als je eerst leest over de ophanden zijnde steniging en dan pas leest dat Paulus en Barnabas gelukkig op tijd merken dat ze de benen moesten nemen.De Nieuwe Bijbelvertaling draait de mededelingen helaas om.Paulus en Barnabas reizen verder naar het zuiden, ongeveer 30 kilometer naar Lystra, daar verblijven ze een tijd om vervolgens 90 kilometer verder naar Derbe door te reizen om daar een tijd te werken. Maar dat werk in Lystra is een ander verhaal. Wij moeten ons er van bewust zijn dat de rijken en de machtigen altijd zullen proberen om een rechtvaardige samenleving in een kwaad daglicht te stellen. Ieder die pleit voor een eerlijker verdeling van kennis, macht en inkomen zal verdacht worden gemaakt, dat was toen niet anders als nu. Alleen zij die geloven in de Weg van Jezus van Nazareth zullen het volhouden en uiteindelijk die samenleving, dat Koninkrijk van God, bereiken. Maar ook vandaag kunnen we er weer aan werken.