Selecteer een pagina

Jesaja 66:7-18a

Dat was een lastig probleem na de ballingschap. In het land Israël woonde een handjevol afstammelingen van achterblijvers bij de ballingschap. En nu kwamen daar de ballingen bij die terugkeerden uit ballingschap. Zo werd het tenminste genoemd maar die teruggekeerde ballingen waren afstammelingen van hen die oorspronkelijk in ballingschap waren weggevoerd. Ze hoorden allemaal tot hetzelfde volk, zo werden ze beschouwd en zo beschouwden ze zichzelf. Maar ze hadden een heel verschillende geschiedenis. Ze hadden hun gewoonten en hun geloof in stand moeten houden onder heel verschillende omstandigheden. Ze hadden dan ook heel verschillende antwoorden op vragen van geloof en leven. Met de vraag of dat allemaal wel kan, dat vormen van één nieuw volk, zonder een aanlooptijd, zonder een gemeenschappelijke geschiedenis begint het gedeelte dat we vandaag lezen. Het is de vraag van de integratie. Een vraag die ook wij kennen. Hoeveel generaties gaan er voorbij voordat integratie is geslaagd? De geschiedenis van de Verenigde Staten leert ons dat het verschillende generaties zijn en dat het langer duurt als de integratie wordt tegengewerkt. Veel Amerikanen van Afrikaanse afkomst zijn ook na eeuwen nog bezig te integreren. En de Italianen die eind 19e en begin 20e eeuw zwaar werden gediscrimineerd moeten het crimineel imago dat daarna werd opgebouwd nog steeds bestrijden. Door die geschiedenis zouden we gewaarschuwd moeten zijn.  In het boek van de profeet Jesaja klinkt de oplossing eenvoudig. Zorg dat je met elkaar deelt en dat je zorgvuldig omgaat met het leven dat je neemt om je te voeden. De gewoonten en regels die vastliggen in de Wet van heb Uw naaste lief als Uzelf moeten het uitgangspunt voor het volk vormen. Dan zul je rijk worden en samen welvaart kunnen beleven. De mensen die zich niet aan die gewoonten en regels uit die Wet willen houden, die niet zorgvuldig met het leven van dieren omgaan en die vasthouden aan gewoonten van afgoden die horen niet bij het volk, die worden daar buitengesloten. Voor ons ligt dat niet zo gemakkelijk. Wij hebben een vrijheid van godsdienst en daar zijn we trots op. Rooms Katholieken en protestanten vervolgen en doden elkaar niet meer zoals ze ooit hebben gedaan. Dat willen we ook niet meer terug. In die tijd is de overtuiging geboren dat we pas een welvarend volk kunnen worden als we elkaar tolereren, als we iedereen op de wereld tolereren, ieder geloof en elke overtuiging. We zijn daarna niet voor niets 400 jaar het grootste Moslim land van de wereld geweest, een land waar godsdienstvrede heerste. De oplossing van Jesaja kunnen we dus ook tot de onze maken dezer dagen, delen met elkaar en samen opnieuw een volk vormen, daar mogen we ook vandaag weer aan werken.