Selecteer een pagina

Psalm 119:17-24

Als je jezelf een vreemdeling bent dan hoedt je je er wel voor om anderen het recht te ontzeggen samen met jou op aarde te wonen. Wie goed kijkt naar deze Psalm zal ontdekken dat de dichter alle mensen vreemdelingen vindt. Iedereen zal welbewust op deze aarde een eigen weg moeten kiezen. Het is daarbij maar te hopen dat iedereen de weg kiest van vrede en gerechtigheid. Het is te hopen dat iedereen de weg kiest van delen met elkaar, want alleen door onvoorwaardelijk met elkaar te delen zullen we allemaal samen op de aarde kunnen wonen. Dat is de Wet van de Liefde, de Wet van delen met elkaar, de Wet waarover deze Psalm gaat. Nu zijn er mensen die anderen tot vreemdeling hebben verklaard. Zij sluiten anderen uit van hun leven, willen geen kennis maken laat staan met de anderen delen. Het is dus niet de Joods-Christelijke-Humanistische traditie waarin ons volk staat en waar bijvoorbeeld een politicus als Geert Wilders zich zo graag op beroept. Het is daarom ook volstrekt onvoorstelbaar waarom hij zich stoot aan de oproep tot vreedzame samenleving en tolerantie uit de Kersttoespraak van Koningin Beatrix. De Koningin zei niet veel anders dan dat ze in de afgelopen jaren heeft gezegd en wat haar moeder Koningin Juliana sinds 1948 jaarlijks herhaalde in haar kersttoespraken. De gedachte aan een land met gewetens- en godsdienstvrijheid voor iedereen stoelt op het grote geschrift van Willem van Oranje, de vader des vaderlands, de Apologie. Het is de grondslag geweest waarop de onafhankelijkheid van ons land werd gevestigd. Geen wonder dan ook dat premier Balkenende riep dat Wilders alles afbrak wat in eeuwen in ons land is opgebouwd. Wie de biografie van Mussert door Jan Meyers heeft gelezen zal zich afvragen of Geert Wilders zich niet langzaam in de richting van Musserts vooroorlogse Nationaal Socialistische Beweging aan het bewegen is. Trots op Nederland was toen ook al het motto met uitsluiting van alles wat door de Beweging en haar aanhangers tot on-Nederlands werd verklaard, inclusief een godsdienst die niet Christelijk zou zijn. Wie terug wil naar de ellende die dat heeft meegebracht moet het zeggen. Emigratie zal geen oplossing zijn, zelfs in Australië hebben ze voor vreemdelingen eigen bejaardentehuizen waar bijvoorbeeld alleen Nederlands wordt gesproken. Er zijn landen op de wereld waar tolerantie zo groot is dat zelfs Geert Wilders zich er niet thuis zou voelen. Hij is zelfs welkom in Saoedi- Arabië. De dichter van Psalm 119 noemt de richtlijnen voor liefde voor de naaste als voor jezelf een goede raad, het verheugt hem, en zijn volgelingen weten hoeveel vreugde ook aan de kennis en omgang met vreemdelingen kan worden ontleend. We zijn immers allemaal vreemdelingen op deze aarde.