Selecteer een pagina

Ester 8:3-8
 
Het leven zit van regeltjes en verordeningen in elkaar. De regering vaardigt wetten uit. Maar tegenwoordig hebben we ook Europese Regels die door de Europese Commissie in Brussel worden uitgegeven. Dan zijn er provincies die regels stellen, meestal aan het gebruik van de openbare ruimte. En natuurlijk zijn er gemeenten die naast een Algemene Plaatselijke Verordening tal van verordeningen en regels kennen. Ook hebben we de Waterschappen met hun eigen regels en sommige gemeenten werken samen in Recreatieschappen en andere samenwerkings-verbanden die ook nog soms regels kennen waar burgers aan gebonden zijn. In het bedrijfsleven kennen we dan nog de Kamers van Koophandel, de Bedrijfsschappen en de Productschappen. Een heleboel woorden om aan te geven dat we aan alle kanten worden omgeven door regels en regeltjes in een steeds ingewikkelder wordende samenleving.

Voor al die regels zijn er ambtenaren die op de uitvoering toezien en die nadenken hoe de regels verbeterd kunnen worden en aangepast aan een veranderende samenleving. De laatste jaren is er de drang om het aantal regels te verminderen en beter op elkaar af te stemmen. Dus zijn er ambtenaren die vergaderen over het verminderen van de regels, en daar weer nieuwe regels voor ontwerpen, en zijn er ambtenaren die vergaderen over het op elkaar afstemmen van regels en voorschriften maken voor het afstemmen van nieuwe regels op elkaar. Burgers worden geacht al die wetten en regels te kennen. Gelukkig zijn er advocaten die zich op elk van die regels hebben gespecialiseerd. Geen advocaat weet meer de weg in alle regels.

Al in de tijd van Ashasveros en Haman was het uitroeien van volken zelfs geregeld in de wet. We denken dan natuurlijk aan de Holocaust waar een leger van ambtenaren bezig was nauwkeurige regels te ontwerpen voor de uitroeiing van ongewenste mensen en de voortgang daarvan nauwkeurig te administreren. Ahasveros geeft het voorbeeld hoe het ook in onze samenleving zover zou kunnen komen. Met dezelfde onverschilligheid voor de inhoud waarmee hij Haman toestemming gaf een wet uit te vaardigen, en volgens die wet mochten de Joden gedood worden, geeft hij Mordechai toestemming een wet uit te vaardigen. Het is dezelfde onverschilligheid waarmee veel mensen thuis blijven bij verkiezingen voor provinciale staten. Die staten, en de door hen gekozen eerste kamer, maken straks weer vele regels. Wie thuis is gebleven mag niet klagen. Wie gaat stemmen mag wel opletten welke regels we willen. De dodende regels of de bevrijdende regels. Aan ons de keus bij elke verkiezing opnieuw.