Selecteer een pagina

Lucas 13:22-35

Het is geen zaak voor het laatste nippertje, dat Koninkrijk van God. Zo van tegen de tijd dat je oud bent en voelt dat je gaat sterven dan ga je even in God geloven en leven zoals hij heeft geboden en dan kom je er wel. Zo is het niet antwoordt Jezus van Nazareth op de vraag of er maar weinig behouden zullen worden. Dat antwoord is dus niet “ja er zullen weinig behouden worden”, dat antwoord is dus ook niet “nee hoor, dat valt reuze mee”. Dat antwoord is een opdracht, “doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan”. Als je het laat aankomen op het laatste nippertje of te weinig moeite doet dan loop je de kans om buitengesloten te worden. Die deur blijft niet eeuwig wijd open staan, die deur gaat dicht. En als je buiten in het donker staat dan kun je roepen wat je wilt maar je hoort er niet meer bij. Dat klinkt wreed maar is het dat ook? Werken voor het Koninkrijk van God is niet vrijblijvend. Je mag er elk moment mee beginnen en als het niet lukt mag je er elk moment ook opnieuw mee beginnen, dat heet de genade van God. Moet je dan beloond worden als je een heel leven lang de genade van God hebt verworpen? Als je steeds te horen hebt gekregen dat je de armen voorop moet zetten en moet delen, dat je de vreemdelingen in je midden als gelijken moet behandelen, maar als je uit eigen belang de armen hebt laten creperen en de vreemdelingen hebt buitengesloten, hoor je dan in dat Koninkrijk van God thuis? Natuurlijk kun je het pas op latere leeftijd te horen krijgen, of het dringt pas op latere leeftijd tot je door. Als je dan werkelijk gelooft dat het Koninkrijk zal komen zal je met verdubbelde ijver proberen binnen te komen. Dan zie je hoogbejaarden dag en nacht werken in een voedselbank of hospice, dan staan ze vroeg in de morgen de Fair Tradewinkel in te richten, dan organiseren ze maaltijden laat in de avond met hun buren tijdens de Ramadan. En natuurlijk beseft iedereen dat een volk dat gaat delen met elkaar, dat zorgt voor de zwakken en opkomt voor recht en gerechtigheid een gevaar is voor de rijken en de machtigen op aarde. Dat Herodes een manier zoekt om Jezus van Nazareth te doden is dan ook duidelijk. Maar dat zal niet zo gemakkelijk gaan als die koning bang is voor de massa. Zolang Jezus van Nazareth geneest en profeteert, verhalen verteld over hoe het is om echt samen te leven, dan volgt de massa en is hij niet te pakken. Pas in Jeruzalem, waar je ten onder gaat in de massa, waar het feest is en de massa feest viert en voor iets anders geen oog heeft zal het kunnen. Jeruzalem dood haar profeten of werpt ze in de put. Jeremia zat in die put, Elia moest er vluchten de woestijn in,  Zacharias vond de dood op het Tempelplein. Dat Jeruzalem zal in de dagen dat dit Evangelie geschreven werd worden verwoest  en haar Tempel. symbool van de Wet van het Koninkrijk verliezen. Het zijn mensen van over de hele wereld die de taak van die Tempel moeten overnemen. Daartoe zijn ook wij geroepen, vandaag weer om onze naaste, de armsten, de slachtoffers, de verdrukten, lief te hebben als onszelf.