Selecteer een pagina

Ezechiël 41:15b-26

15b In de grote zaal binnen in de tempel, in de voorhallen aan de binnenhof, 16 bij de drempels, de tralievensters, de galerijen aan drie kanten, en ook tegenover de drempels was rondom houten beschot aangebracht. Vanaf de vloer tot aan de blinde vensters, 17 en tot boven de ingang van de tempel, aan de binnen- en de buitenkant van de tempel, op de hele muur, bevonden zich overal panelen, zowel binnen als buiten. 18 Ook waren er cherubs en palmetten, de palmetten tussen de cherubs in. Elke cherub had twee gezichten, 19 een mensengezicht dat naar de ene palmet keek en een leeuwenmuil die naar de andere palmet keek. Zo was het overal in de hele tempel. 20 Cherubs en palmetten waren aangebracht op de muur van de grote zaal vanaf de vloer tot boven de ingang. 21 De grote zaal had een vierkante deurpost; de voorkant van het heilige zag er net zo uit. 22 Het altaar was van hout, 3 el hoog en 2 el lang, met hoekpunten, en ook de zijkanten waren over de hele lengte van hout. De man zei tegen mij: ‘Dit is de tafel die gereedstaat voor de HEER.’ 23 Er waren twee dubbele deuren naar de grote zaal en ook naar het heilige. 24 Elke deur had twee deurvleugels, twee draaiende deurvleugels voor de ene deur en twee voor de andere. 25 Op de deuren van de grote zaal waren cherubs en palmetten aangebracht, net als op de muren. Buiten, vóór de voorhal, liep een houten hekwerk. 26 Er waren tralievensters en palmetten aan de beide zijmuren van de voorhal aangebracht. De tempel had steunribben en hekwerken. (NBV)

Ezechiël is zijn beschrijving van de Tempel uit zijn visioen begonnen met het beschrijven van het kale Tempelgebouw. Hoe dik waren de muren, hoe groot waren de deuren, hoe hoog waren de gebouwen en hoeveel treden hadden de trappen. Nu gaan we kennis maken met de inrichting van het Heilige en het Allerheiligste. Als je binnenkwam viel eerst de houten lambrisering op die overal was aangebracht. Daarboven waren de cherubs en de palmvormige versieringen. Die cherubs hadden twee hoofden, een mensenhoofd en een leeuwenkop. Tussen twee cherubs was telkens een palmvormige versiering aangebracht. Alle muren waren op deze manier versiert. Hoe de inrichting hoorde te zijn was eigenlijk onbekend. Het volk mocht er immers niet komen. Maar de Priesters die vroeger in Jeruzalem dienst hadden gedaan hadden aan hun opvolgers verteld hoe mooi het wel niet was geweest. De traditie van de inrichting ging al terug op de woestijnreis. Die inrichting leek op de inrichting van de Tabernakel, de tent der ontmoeting.

In een Tempel hoort een altaar, de plek waar geofferd kan worden. En ook hier in het Heilige staat een altaar. In de beschrijving van de Tabernakel en van de Tempel die door Salomo was gebouwd weten we dat dat altaar gemaakt was van acaciahout en gebruikt werd voor het brengen van reukoffers. Bij de God van Israël stinkt het niet maar ruikt het altijd lekker. Er stond in de oude Heiligdommen ook een gouden tafel, hout met goud bekleed. Daar lag brood op en gouden kandelaars. Sommigen vragen zich af of Ezechiël wel van de details van de inrichting van het Heilige op de hoogte is geweest. Het altaar dat hij beschrijft is groter dan het reukaltaar en de gouden tafel samen waren geweest. Wellicht kan het ook zo zijn dat Ezechiël tot uitdrukking wilde brengen hoe geweldig de Tempel voor de God van Israël wel niet was. Gouden beelden en gouden altaren kon je ook vinden in de vele Tempels voor de Babylonische goden, maar geen van hen had een zo geweldige tafel in de Tempel.

Dat geweldig komt ook tot uiting in de vorm van de deuren. Dat zijn niet gewoon deuren die je opent en die je achter je moet sluiten. Nee het zijn dubbele deuren. En niet zomaar dubbele deuren maar elke deur had een boven en een beneden klapdeur. De Hebreeuwse teksten die hier worden gebruikt zijn niet altijd even gemakkelijk te vertalen. de eerste Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel had het zelfs over draaideuren. Hoe het ook zij, de deuren zijn indrukwekkend. In onze dagen maken machthebbers er gebruik van. Een Koning en een Koningin komen het bordes op door een dubbele deur die openzwaait. Poetin begint in het Kremlin zijn wandeling naar een plechtige bijeenkomst bij een zaal met dubbele deuren die openzwaaien als hij er door heen gaat. Ook het bordes van het Witte Huis in Washington heeft dergelijke dubbele deuren. De God van Israël heeft dus het mooiste, het grootste en het indrukwekkendste. Voor ons maakt niets meer indruk dan het verbond dat we na willen leven. De minste voorop zetten, zorgen voor de armsten en de zieken. Daar zal ook de formatie van een nieuwe regering over moeten gaan, voor ze door de dubbele deuren zich opstellen op de trappen van het paleis.