Selecteer een pagina

Column

Recente Publicaties

Vervloekt is de oogst

Deuteronomium 28:15-26 15 Maar als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen: 16  Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt op het land. 17 ...

Deuteronomium 28:1-14 1 Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 2  En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze...

Bid voor wie jullie vervolgen

Matteüs 5:38-48 38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40  Als iemand een proces...

Laat jullie ja ja zijn

Matteüs 5:27-37 27 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28  En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29  Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan...

Matteüs 5:13-26 13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg...

Gelukkig

Matteüs 5:1-12 1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2  Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4  Gelukkig de...

Hij kroont de vernederden

Psalm 149 1 Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, roem hem te midden van zijn getrouwen.2 Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning. 3 Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen....

Geef aan mijn uitspraken gehoor.

Spreuken 4:14-27 14 Ga niet het pad van goddelozen, bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn. 15  Mijd hun weg, betreed hem niet, ga eraan voorbij, loop door. 16  Ze gaan niet slapen voor ze kwaad hebben gedaan; wanneer ze anderen niet ten val brengen, worden ze...

Wat ik je leer is waardevol

Spreuken 4:1-13 1 Zonen, luister naar de lessen van je vader, wees vol aandacht en kom tot begrip. 2  Wat ik je leer is waardevol, sla dus mijn onderricht niet in de wind. 3  Ik was mijn vaders beminde zoon, mijn moeders lieveling. 4  Mijn vader leerde mij: ‘Laat je...

Geef me je vertrouwen

Spreuken 3:21-35 21 Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wacht een beloning. 22 Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na, een zondaar vergaart bezit voor een rechtvaardige. 23 Het pas ontgonnen land schenkt arme mensen overvloed, onrecht rukt het van hen...

Sla het met de stok

Spreuken 3:1-20 1 Als je bij een machtig man aan tafel zit, vergeet dan niet wie je voor je hebt. 2  Bedwing je gulzigheid, ook al houd je van een goede maaltijd. 3  Laat je niet verleiden door zijn lekkernijen, want je wordt erdoor misleid. 4 Tob jezelf niet af om...

Breng de zondaars om

Psalm 139:13-24 13  U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14  Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 15  Toen ik in het...