U doet nu zelfs meer dan vroeger.

Openbaring 2:18-29 18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger....

Ik weet waar u woont

Openbaring 2:12-17  12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: 13  Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend,...

Die dood was en nu leeft

Openbaring 2:8-11  8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: 9  Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die...

Wie oren heeft, moet horen

Openbaring 2:1-7 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: 2  Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet...

Op de dag van de Heer

Openbaring 1:9-20 9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid-ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10  Op de dag van de Heer...