Selecteer een pagina

Als eerste de strijd durven aan te gaan

Rechters 10:6-18 6 Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de HEER: weer begonnen ze de Baäls en Astartes te vereren, en ook de goden van Aram, Sidon en Moab en de goden van de Ammonieten en de Filistijnen. Ze keerden de HEER de rug toe en dienden hem...

Naar het onblusbare vuur

Marcus 9:42-50 42  Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43  Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven...

De minste van allemaal willen zijn

Marcus 9:30-41 30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam,  31  want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem...

Een vrouw heeft hem gedood

Rechters 9:50–10:5 50 Enige tijd later trok Abimelech op tegen Tebes. Hij belegerde de stad en nam haar in. 51  In het midden van de stad stond een versterkte toren, en daarin namen de burgers van de stad hun toevlucht, zowel mannen als vrouwen. Ze vergrendelden de...

Kom maar op met je leger

Rechters 9:22-49 22 Drie jaar had Abimelech het in Israël voor het zeggen. 23  Toen zaaide God onenigheid tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat de burgers van Sichem hun belofte van trouw aan Abimelech braken. 24  Dat was om de moord op de zeventig zonen...