Selecteer een pagina

Ze dienden hun goden

Rechters 3:1-6 1-2 Om de Israëlieten die de strijd tegen de Kanaänieten niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toegaat (dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan daarmee vertrouwd te maken), had de HEER...

Hun kwalijke praktijken

Rechters 2:16-23 16  Dan liet de HEER een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden. 17  Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet; ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden...

Achter andere goden aan

Rechters 2:6-15 6 Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israëlieten erop uitgetrokken om het land in bezit te nemen, elke stam &1 het gebied dat hun was toegewezen. 7  Zolang Jozua leefde, had het volk de HEER gediend. Ook na zijn dood waren ze de...

In hun netten verstrikken

Rechters 2:1-5 1 Er kwam een engel van de HEER uit Gilgal naar Bochim. Daar zei hij: ‘Ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken. 2  Maar jullie mochten...

Maar ze verdreven hen niet

Rechters 1:22-36 22  Ook de nakomelingen van Jozef rukten op, naar Betel, en de HEER stond hen bij. 23  Ze stuurden verkenners naar Betel, dat vroeger Luz heette. 24  Toen de verkenners een man uit de stad zagen komen, zeiden ze tegen hem: ‘Als u ons wijst hoe we in...