Selecteer een pagina

God schiep de mens

Genesis 1:1–2:4a 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2  De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen, ‘en er was licht. 4  God zag dat het licht goed was, en...

U zegt het

Marcus 14:53–15:47 53 Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. 54  Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester,...

Neem deze beker van mij weg

Marcus 14:12-52 12 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 13  Hij stuurde twee van zijn...

Armen hebt gij altijd bij u

Marcus 14:1-11 1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2  Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest...

De Benjaminiet Kus

Psalm 7 1 Een klaaglied van David, dat hij voor de HEER gezongen heeft over de Benjaminiet Kus. 2 HEER, mijn God, bij u schuil ik, bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij, 3 ze zullen mij nog verscheuren als leeuwen, mij meesleuren zonder dat iemand mij redt. 4 HEER,...