Een mens heeft het verlangen goed te doen

Spreuken 19:13-29 13 Een dwaze zoon is voor zijn vader een ramp, het geruzie van een vrouw is als een dak dat altijd lekt. 14 Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER. 15 Als je lui bent, verslaap je je tijd, als je...

Een arme komt alleen te staan.

Spreuken 19:1-12 1 Beter een arme die onberispelijk leeft dan een slinkse leugenaar-die is dwaas. 2 IJver zonder kennis leidt tot niets, wie overijld te werk gaat, maakt al snel een blunder. 3 Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg, dan keert hij zich...

Hij stak zijn hand uit

Marcus 1:32-45 32  ‘s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33  alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34  Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel...

Zwijg en ga uit hem weg!

Marcus 1:16-31 16  Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17  Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18  Meteen...

Kom tot inkeer

Marcus 1:1-15 1 ¶  Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2  Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3  Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer...