De HEER is onze gerechtigheid.

Jeremia 33:12-26 12  Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen in dit verwoeste land, waar mens noch dier meer leeft, rond alle steden weiden zijn, waar de herders hun schapen en geiten zullen laten rusten. 13  In de steden van het bergland, het heuvelland en...

Ik zal de wonden van de stad verbinden

Jeremia 33:1-11 1 ¶  De HEER richtte zich voor de tweede maal tot Jeremia, die nog steeds in het kwartier van de paleiswacht gevangen zat: 2  ‘Dit zegt de HEER, die de aarde heeft gemaakt, die haar heeft gevormd en gegrondvest, wiens naam is HEER: 3  Roep mij aan, en...

Want ik zal hun lot ten goede keren

Jeremia 32:26-44 26 Hierop richtte de HEER zich tot Jeremia: 27  ‘Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? 28  Dit zegt de HEER: Ik geef deze stad in handen van de Chaldeeën, koning Nebukadnessar van Babylonië zal haar...

U bewijst uw liefde aan duizenden

Jeremia 32:16-25 16  Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de HEER: 17  “Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. 18  U bewijst uw liefde...

Eens zullen opnieuw akkers worden gekocht

Jeremia 32:1-15 1 ¶  In het tiende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda (het achttiende regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babylonië) richtte de HEER zich tot Jeremia. 2  De troepen van Nebukadnessar belegerden Jeruzalem en de profeet Jeremia zat...