Selecteer een pagina

Dat leiders hun macht misbruiken

Matteüs 20:17-28 17 ¶  Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: 18  ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen...

Hij had namelijk veel bezittingen

Matteüs 19:16-30 16 ¶  Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17  Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt...

Wat God verbonden heeft

Matteüs 19:1-15 1 ¶  Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. 2  Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke. 3 ¶  Toen kwamen er Farizeeën op hem af om hem op de proef...

Tot zeventig maal zeven

Matteüs 18:21-35 21 ¶  Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22  Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal...

Dat een van deze geringen verloren gaat

Matteüs 18:10-20 10  Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. 11 12  Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt...