Dood, waar is je angel?

1 Korintiërs 15:50-58 50  Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 ¶  Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet...

Hoe worden de doden opgewekt?

1 Korintiërs 15:29-49 29  Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? 30  En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen?31  Elke dag sterf ik...

Als de doden niet opstaan

1 Korintiërs 15:12-28 12 ¶  Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 113  Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14  en als Christus...

Wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap

1 Korintiërs 15:1-11 1 ¶  Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2  en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot...

Zijn kruis op zich nemen

Matteüs 16:21-28 21 ¶  Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag...