Selecteer een pagina

Neem je vernietigingswapens mee.

Ezechiël 9:1-11 1 ¶  Toen hoorde ik hem luid roepen: ‘Kom te voorschijn, jullie die de stad gaan straffen, en neem je vernietigingswapens mee.’ 2  En ik zag hoe zes mannen uit de richting van de noordelijke bovenpoort kwamen, alle zes met een dodelijk wapen in hun...

Je zult nog meer gruwelijks zien.

Ezechiël 8:1-18 1 ¶  In het zesde jaar, op de vijfde dag van de zesde maand, toen ik in mijn huis zat met de oudsten van Juda tegenover me, werd ik opnieuw gegrepen door de hand van God, de HEER. 2  Dit is wat ik zag: een gedaante als van vuur. Vanaf wat zijn...

Volg niet het kwade na maar het goede

3 Johannes 1 ¶  Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. 2  Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 ¶  want tot mijn grote blijdschap kwamen hier...

Laten we elkaar liefhebben

2 Johannes 1 ¶  Van de oudste. Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik werkelijk liefheb-en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben leren kennen 2  op grond van de waarheid die in ons blijft en bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. 3  Genade,...

U hebt zijn glans gedoofd

Psalm 89:39-53 39 Toch hebt u hem verstoten en verworpen, uw toorn over uw gezalfde uitgestort, 40 het verbond met uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd. 41 U hebt de wallen van zijn stad gesloopt, al zijn vestingen afgebroken, 42 voorbijgangers...