Dit was al de derde keer

Johannes 21:1-14 1 ¶  Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2  Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere...

Vrouwen: erken het gezag van uw man

1 Petrus 3:1-12 1 ¶  Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 2  omdat ze zien hoe zuiver u...

Slaven, erken het gezag van uw meesters

1 Petrus 2:18-25 18  Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. 19  Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is...

U bent als vreemdelingen

1 Petrus 2:11-17 11  Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12  Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u...

Ontdoe u dus van alles wat slecht is

1 Petrus 2:1-10 1 ¶  Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2  en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3  U hebt toch...