Laat jullie ja ja zijn

Matteüs 5:27-37 27 ¶  Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28  En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29  Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk...

Jullie zijn het zout van de aarde

Matteüs 5:13-26 13 ¶  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14  Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op...

Gelukkig

Matteüs 5:1-12 1 ¶  Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2  Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ¶  ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 ...

Nu ben ik oud

Psalm 37:25-40 25  Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood; 26  hij is vol mededogen en leent uit, elke dag, voor zijn kinderen is hij een zegen. 27  Mijd het kwade en doe...

De Heer lacht hem uit

Psalm 37:12-24 12  De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. 13  Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang. 14  Zondaars trekken hun zwaard en spannen hun boog, om zwakken en armen te doden, om af te slachten wie...