Niemand doet kwaad

Jesaja 11:1-10 1 ¶  Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2  De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied...

Met een bijl kapt hij de struiken weg

Jesaja 10:28-34 28  Ze rukken op naar Ajjat, ze trekken door Migron; ze laten de legertros bij Michmas achter, met de hele uitrusting. 29  Ze steken het ravijn over. ‘In Geba zullen we overnachten!’ Rama siddert, Gibea van Saul vlucht weg. 30  Gil het uit,...

Wees niet bang, mijn volk

Jesaja 10:20-27 20 ¶  Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jakobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de HEER, de Heilige van Israël. 21  Een rest zal...

Schept een bijl op tegen wie ermee hakt?

Jesaja 10:5-19 5 ¶  Wee Assyrië, gesel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla. 6  Je koning zend ik naar een goddeloos volk, ik stuur hem af op het volk dat mij tergde, om te plunderen en te roven en buit te behalen, en hen te vertrappen als vuil op...

Heel het volk is goddeloos

Jesaja 9:17”“10:4 17 Hun goddeloosheid is als een verterend vuur: dorens en distels verbranden, het bos vat vlam, en alles verdwijnt in dikke rook. 18 De toorn van de HEER van de hemelse machten zal het land in duisternis hullen, het volk valt ten prooi aan het vuur....