Krachtige maatregelen nemen

Genesis 41:17-36 17 ¶  Toen deed de farao hem zijn verhaal: ‘In mijn droom stond ik aan de Nijl. 18  Opeens kwamen daar zeven koeien uit, mooie koeien die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. 19  Daarna kwamen er zeven andere koeien uit het...

Niemand die hem de droom kon uitleggen

Genesis 41:1-16 1 ¶  Twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond. 2  Toen zag hij zeven koeien uit de Nijl komen; het waren mooie koeien, die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. 3  En kijk, daar...

Ook hij is een zoon van Abraham

Lucas 19:1-10 1 ¶  Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2  Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3  Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was...

Wat wilt u dat ik voor u doe?

Lucas 18:31-43 31 ¶  Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. 32  Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld...

De heerser der volken liet hem vrij.

Psalm 105:16-27 16  Hij riep een hongersnood over het land af en vernietigde elke voorraad brood. 17  Hij stuurde een van hen vooruit: Jozef die als slaaf werd verkocht. 18  Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer, 19  totdat zijn...