U hoeft mij niets te geven

Genesis 30:22-43 22  Toen dacht God eindelijk aan Rachel: hij verhoorde haar en opende haar moederschoot. 23  Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. ‘God heeft me van mijn schande verlost, ‘zei ze. 24  Ze noemde het kind Jozef en zei: ‘Ik hoop dat de HEER...

Geef mij kinderen

Genesis 30:1-21 1 ¶  Omdat Rachel geen kinderen van Jakob kreeg, was ze jaloers op haar zuster. ‘Geef mij kinderen, ‘zei ze tegen Jakob, ‘anders ga ik dood!’2  Jakob werd kwaad en antwoordde: ‘Ik ben toch zeker God niet? Híj onthoudt jou het moederschap!’ 3 ...

Geef me nu mijn vrouw

Genesis 29:21-35 21  Toen zei Jakob tegen Laban: ‘De termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen.’ 22  Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. 23  Toen de avond was gevallen bracht hij zijn dochter Lea bij Jakob, en Jakob...

Zoveel hield hij van haar

Genesis 29:1-20 1 ¶  Jakob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. 2  Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudden schapen omheen lagen; de dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put...

Dit moet de poort van de hemel zijn

Genesis 28:10-22 10 ¶  Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11  Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die...