Selecteer een pagina

Wijsheid mag gaan boven heldenkracht

Prediker 9:13”“10:7 13 ¶  Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. 14  Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. 15  Er...

Verheven boven alle volken

Psalm 113 1 ¶  Halleluja! Loof, dienaars van de HEER, loof de naam van de HEER. 2  De naam van de HEER zij geprezen van nu tot in eeuwigheid. 3  Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de HEER. 4  Verheven boven alle volken is de...

Mijn huis moet vol zijn

Lucas 14:15-24 15 ¶  Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16  Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit....

Daar hadden ze geen antwoord op.

Lucas 14:1-14 1 ¶  Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 2  Er was daar iemand met waterzucht. 3  Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de Farizeeën: ‘Is het...

Geen mens kan in de toekomst zien.

Prediker 8:16”“9:12 16  Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht, 17  maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet....