Wat er onder de zon gebeurt

Prediker 1:12”“2:11 12 ¶  Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. 13  Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens...

Lucht en leegte

Prediker 1:1-11 1 ¶  Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem.  2  Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. 3  Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder...

Hoed je voor iedere vorm van hebzucht

Lucas 12:13-21 13 ¶  Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14  Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15  Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je...

Niets is geheim

Lucas 11:53”“12:12 53  Toen hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, 54  in een arglistige poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak. 1 ¶  Intussen had er...

Het een doen zonder het andere te laten

Lucas 11:37-52 37 ¶  Toen hij uitgesproken was, nodigde een Farizeeër hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. 38  Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. 39 ...