Het lijk van een mens

Numeri 19:11-22 11 ¶  Wie het lijk van een mens aanraakt is zeven dagen onrein. 12  Zo iemand moet zich op de derde en op de zevende dag met het water laten reinigen, dan is hij weer rein. Als hij zich niet laat reinigen op zowel de derde als de zevende dag, blijft...

Reinigingswater

Numeri 19:1-10 1 ¶  De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 2  ‘Dit is een wet die de HEER heeft ingesteld: Zeg tegen de Israëlieten dat ze je een koe brengen, een gave rode koe zonder enig gebrek, die nog nooit een juk heeft gevoeld. 3  Geef die aan de priester...

Vergoeding voor de werkzaamheden

Numeri 18:21-32 21 Wat de Levieten betreft, hun geef ik alle tienden van de Israëlieten in bezit, als vergoeding voor de werkzaamheden die ze bij de ontmoetingstent verrichten. 22  De Israëlieten mogen niet langer in de buurt van de ontmoetingstent komen, ze zouden...

Dat is jullie werk

Numeri 18:1-20 1 ¶  De HEER zei tegen Aäron: ‘Jij en je zonen en je hele familie zullen verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen die in het heiligdom worden begaan, en jij en je zonen alleen worden verantwoordelijk gesteld voor overtredingen die jullie...

De vossen hebben holen…..

Lucas 9:51-62 51 ¶  Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52  Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53  wilden de...