Tot het u de neus uit komt

Numeri 11:16-23 16 ¶  De HEER antwoordde Mozes: ‘Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen, en laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daar bij je te voegen. 17  Ik zal neerdalen...

Waarom doet u uw dienaar dit aan?

Numeri 11:1-15 1 ¶  Het volk begon de HEER zijn nood te klagen. Toen de HEER dat hoorde ontstak hij in woede, en het vuur van de HEER laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. 2  Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de HEER. Toen doofde...

Ik ben het niet waard

Lucas 7:1-10 1 ¶  Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm in. 2  Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3  Toen hij over Jezus...

Uw vijanden stuiven uiteen

Numeri 10:29-36 29 ¶  Mozes zei tegen Chobab, de zoon van de Midjaniet Reüel, Mozes’ schoonvader: ‘Wij vertrekken nu naar het gebied dat de HEER ons heeft toegezegd. Ga met ons mee; je zult het goed bij ons hebben, want de HEER heeft Israël voorspoed beloofd.’ 30 ...

De wolk bleef rusten

Numeri 10:11-28 11 ¶  Op de twintigste dag van de tweede maand in het tweede jaar verhief de wolk zich van de tabernakel met de verbondstekst 12  en trokken de Israëlieten in de voorgeschreven volgorde weg uit de Sinaiwoestijn. De wolk bleef rusten in de woestijn...