Het nieuwe leven te ontvangen.

Handelingen 11:1-18 1 ¶  De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. 2  Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan 3  en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en...

Hij was een vroom man

Handelingen 10:1-23a 1 ¶  Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. 2  Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. 3 ...

Onmiddellijk stond hij op

Handelingen 9:32-43 32 ¶  Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. 33  Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag. 34  Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en...

Die vonden het maar kletspraat

Lucas 24:1-12 1 ¶  Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2  Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3  en toen ze naar binnen gingen,...

In het land van de levenden

Psalm 27 1 ¶  Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 2  Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden,  mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij...