Jij bent priester voor eeuwig.

Hebreeën 7:11-28 11 ¶  Had het Levitische priesterschap-dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving-de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron....

Koning van de gerechtigheid

Hebreeën 7:1-10 1 ¶  Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, 2  waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent...

Dan komt er duisternis over Egypte

Exodus 10:21”“11:10 21 ¶  De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.’ 22  Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld,...

Laat die Israëlieten toch gaan

Exodus 10:1-20 1 ¶  De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar de farao, want ik heb hem en zijn hovelingen zo halsstarrig gemaakt om in Egypte al deze wonderen te kunnen doen. 2  Ook wil ik dat jij aan je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen hoe hard ik tegen de...

Donderen en hagelen

Exodus 9:13-35 13 ¶  De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen in alle vroegte op en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. 14  Dit keer tref ik uzelf, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag,...