Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte

Micha 7:14-20 14 ¶  Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer. 15  Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk...

Maak je niet vrolijk over mij

Micha 7:8-13 8  Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op,  al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht. 9  De toorn van de HEER zal ik dragen- ik weet, ik heb tegen hem gezondigd-tot hij voor mij heeft gepleit, mij recht...

Niemand is nog rechtschapen.

Micha 7:1-7 1 ¶  Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. 2  Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen...

In het huis van mijn Vader

Lucas 2:41-52 41 ¶  Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42  Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43  Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder...

Allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Lucas 2:36-40 36  Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37  en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze...