De afdelingen van Efraïm

Numeri 2:18-34 18  Aan de westkant moeten de afdelingen van Efraïm zich bij hun vaandel legeren. Aanvoerder van de Efraïmieten is Elisama, de zoon van Ammihud. 19  Zijn leger is volgens de telling 40.500 man sterk. 20  Aan dezelfde kant komt de stam Manasse. Hun...

Rond de ontmoetingstent

Numeri 2:1-17 1 ¶  De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 2  ‘Wanneer de Israëlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie. 3 ¶  Aan de...

De stam Levi mag je niet inschrijven

Numeri 1:44-54 44 ¶  Dit waren de aantallen die Mozes noteerde, samen met Aäron en de twaalf leiders van de Israëlieten, die elk aan het hoofd van een familie stonden. 45  Het aantal weerbare Israëlieten van twintig jaar en ouder dat ingeschreven werd, geordend...

De volgende aantallen

Numeri 1:17-43 17 ¶  Mozes en Aäron riepen de mannen die hun genoemd waren bij zich, 18  en nog diezelfde dag, de eerste dag van de tweede maand, lieten ze de voltallige gemeenschap bijeenkomen. Alle mannen van twintig jaar en ouder werden met naam en toenaam...

Hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent

Numeri 1:1-16 1 ¶  Op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na het vertrek van de Israëlieten uit Egypte, richtte de HEER zich in de Sinaiwoestijn tot Mozes. Hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en zei: 2-3 ‘Houd onder heel Israël een telling...