Een lamp voor mijn voet

Psalm 119:105-112 105 ¶  Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 106 ¶  Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften en ik zal mijn eed gestand doen. 107 ¶  Ik ben zo diep vernederd, houd mij in leven, HEER, zoals u hebt beloofd....

Kinderen van Israël

Jesaja 27:7-13 7 ¶  Heeft de HEER Israël geslagen zoals hij hen slaat die Israël sloegen? Of heeft hij het gedood zoals hij doodt wie Israël doodden? 8  Door hen uiteen te jagen en te verstrooien heeft hij een rechtsgeding tegen hen gevoerd, met een verschroeiende...

”¦..dat Israël zal uitbotten en bloeien.

Jesaja 26:20-27:6 20 ¶  Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd, tot de woede bekoeld is. 21  Zie hoe de HEER zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is...

Wij gaan de paden van uw recht.

Jesaja 26:7-19 7  U effent het pad voor de rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg. 8  Ook wij verlaten ons op u, HEER: wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit. 9  Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ‘s...

Vertrapt door de zwakken

Jesaja 26:1-6 1 ¶  Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding als een wal, als een muur. 2  Open de poorten,  opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. 3  De standvastige is...