Ik zal mij tegen jullie keren

Leviticus 26:14-26 14 ¶  Maar als jullie mij niet gehoorzamen en deze geboden niet naleven, 15  als je mijn bepalingen naast je neerlegt en mijn regels minacht, als je door mijn geboden niet na te leven het verbond met mij verbreekt, 16  dan zal ik van mijn kant...

Maak geen afgodsbeelden

Leviticus 26:1-13 1 ¶  Maak geen afgodsbeelden, zet geen godenbeelden neer, richt geen gewijde stenen op en plaats in jullie land geen stenen met afbeeldingen om je daarvoor neer te buigen, want ik, de HEER, ben jullie God. 2  Neem steeds mijn sabbat in acht en heb...

Wie ben ik volgens jullie?

Marcus 8:22-38 22 ¶  Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23  Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg:...

Zijn jullie dan zo hardleers?

Marcus 8:1-21 1 ¶  Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2  ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten....

De Sionsberg heeft hij lief

Psalm 78:56-72 56  Maar zij daagden God uit en tergden hem, namen de Allerhoogste en zijn richtlijnen niet ernstig, 57  ze werden afvallig en ontrouw zoals hun voorouders,  ze faalden als een bedrieglijke boog, 58  griefden hem met hun offerdienst op de hoogten en...