Een nieuwe aarde

Jesaja 65:17-25 17 ¶  Zie, ik schep een nieuwe hemel en  . Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. 18  Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en...

Zolang er sap is in een druiventros

Jesaja 65:8-16 8 ¶  Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’ Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen, ik zal niet alles vernietigen. 9  Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda...

Al vragen zij niet naar mij

Jesaja 65:1-7 1 ¶  Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’ 2  Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover...

Nog nooit is zoiets gehoord

Jesaja 64:3-11 3  Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht. 4  U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent u in toorn...

Zoals vuur water doet koken

Jesaja 63:15-64:2 15 ¶  Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan, uw ontferming gaat aan mij voorbij. 16  U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet...