Selecteer een pagina

Wie karig zaait, zal karig oogsten.

2 Korintiërs 9:1-14 1 ¶  Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, 2  want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: ‘Achaje is vorig jaar al begonnen.’ Uw inzet heeft de...

Vermijden dat ons beheer onder verdenking komt

2 Korintiërs 8:16-24 16 ¶  Ik dank God dat hij Titus net zo enthousiast over u heeft gemaakt als ik ben. 17  Toen ik hem vroeg opnieuw naar u toe te gaan, bleek dat hij, geestdriftig, daartoe zelf al had besloten. 18  Wij sturen een broeder met hem mee die om zijn...

Er moet evenwicht zijn.

2 Korintiërs 8:1-15 1 ¶  Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2  ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote...

Verdriet dat God geeft

2 Korintiërs 7:5-16 5 ¶  Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust maar werden we van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. 6  Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is, en door de komst van Titus heeft hij ook ons...

Wijzelf zijn de tempel

2 Korintiërs 6:14”“7:4 14  Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15  Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een...