Selecteer een pagina

Recht en vrede begroeten elkaar

Psalm 85 1 ¶  Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. 2 U bent uw land genadig geweest, HEER, u keerde het lot van Jakob ten goede, 3 nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. sela. 4 U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende...

Met wie wil je God vergelijken

Jesaja 40:21-31 21  Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?  22  Hij troont boven de schijf van de aarde-  haar bewoners zijn als sprinkhanen-, hij spreidt de...

Hij maakt vorsten nietig

Jesaja 40:12-20 12 ¶  Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast?  Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? 13  Wie heeft de...

Troost mijn volk

Jesaja 40: 1-11 1 ¶  Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2  Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 ¶ ...

Onze voeten weken niet van uw pad.

Psalm 44:18-27 18 Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten, uw verbond verloochenden wij niet, 19)ons hart keerde zich niet van u af, onze voeten weken niet van uw pad. 20 Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. 21...