Naar een goed land

Deuteronomium 8:7-20 7  Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, 8  een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van...

Een mens leeft niet van brood alleen.

Deuteronomium 8:1-6 1 ¶  Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2  Denk aan de tocht die de HEER, uw...

Wees dus niet bang voor hen

Deuteronomium 7:12-26 12 ¶  Wanneer u zich gehoorzaam houdt aan deze voorschriften zal de HEER, uw God, zich van zijn kant houden aan wat hij uw voorouders in zijn goedheid heeft beloofd. 13  Hij zal u zijn liefde betonen, u zegenen en u talrijk maken. Zijn zegen...

U moet hun altaren slopen

Deuteronomium 7:1-11 1 ¶  Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten-zeven volken...

Als u daar in overvloed leeft

Deuteronomium 6:4-25  4 ¶  Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5  Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6  Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7  Prent ze uw kinderen in en...