Zij zochten naar het schriftelijke bewijs

Nehemia 7:61-72a Als er wat te verdelen valt zijn er altijd mensen die willen meedelen ook al komen ze daar niet voor in aanmerking. Ook winnaars trekken altijd volgelingen die wel niet weten waarom de winnaar een winnaar is maar graag in de buurt van winnaars gezien...

Ieder op zijn post

Nehemia 7:1-60 Er staat in het derde vers een foutje in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Als je de grondtekst nauwkeurig leest dan begrijp je dat de poorten van de stad niet geopend moeten worden bij het opgaan van de zon, als iedereen nog in bed...

Ze komen om u te doden

Nehemia 6:10-19 In de verhalen over Jezus van Nazareth kom je voortdurend de roep tegen “Vrees niet”. Dat begint al bijna voor de geboorte van Jezus en gaat door tot de beschrijving van wat wij noemen de “Hemelvaart”. Het lijkt ook het levensmotto te zijn van...

U bedenkt het allemaal zelf!

Nehemia 6:1-9 Roddel en achterklap begeleiden de opbouw van de stad van de vrede. De manier waarop de machtigen rond Nehemia met de opkomst van de hernieuwde stad omgaan heeft wel wat van de verkiezingen voor een Amerikaanse president. Ook daar maken ze elkaar zwart...

Nooit een vergoeding verlangd

Nehemia 5:14-19 Die Nehemia moet wel erg rijk geworden zijn als schenker in dienst van de Perzische Koning Artaxerxes. Toen hij immers landvoogd over Juda werd kocht hij eerst de Joodse slaven vrij die in de omgeving van Jeruzalem in slavernij werden gehouden en 12...