Want waar je schat is..

Matteüs 6:19-34 Het zijn beelden uit lang vervlogen tijden. Schatkamers uitgraven om je schatten op te slaan. Schatkamers waar dieven zich een weg naar toe kunnen graven om de schatten te stelen. Zo doen we dat niet meer. De echte schatten zetten we op de bank en...

Zij hebben hun loon al ontvangen

Matteüs 6:1-18 De Nieuwe Bijbel Vertaling die we hier volgen laat ons zien dat gerechtigheid doen hetzelfde kan zijn als delen met de minste. In het eerste vers is vertaald met “gerechtigheid doen”, in het tweede vers met “aalmoezen geven”. Nu...

Bid voor wie jullie vervolgen

Matteüs 5:38-48 Dat je je vijanden lief moet hebben is een meer dan bekende opvatting van Jezus van Nazareth. Uiteindelijk zijn je vijanden ook je naasten, sterker nog, je broeders en zusters. Dat het gekoppeld is aan het bidden voor wie je vervolgen is wellicht...

Ik ben een vreemdeling op aarde

Psalm 119:17-24 Als je jezelf een vreemdeling bent dan hoedt je je er wel voor om anderen het recht te ontzeggen samen met jou op aarde te wonen. Wie goed kijkt naar deze Psalm zal ontdekken dat de dichter alle mensen vreemdelingen vindt. Iedereen zal welbewust op...

Dan verspreidt de ontucht zich onder het volk

Leviticus 19:26-37 Dat je je dochters niet moet dwingen in de sexindustrie te gaan werken spreekt voor de meesten van ons vanzelf. Maar dat waarzeggerij en spiritisme daarmee verwant zijn ligt misschien minder voor de hand. Toch maken ook deze vormen van vermaak...