Toch had ik bijna een misstap begaan

Psalm 73 De vervolging tegen de klokkenluider van de bouwfraude is door het openbaar ministerie gestaakt. Met grote verbazing hebben een heleboel mensen het proces gevolgd. Er was door grote bouwondernemingen op grote schaal gefraudeerd. Bouwwerken voor met name de...

En ze hadden elke dag te eten

1 Koningen 17:7-24 Elia kwam uit Tisbe in Gilead ten oosten van de Jordaan en het leven in de woestijn zal hem niet helemaal vreemd geweest zijn. Maar als het niet regent dan droogt ook een bergbeek uit, dan is er ook voor de raven geen vlees meer te vinden. Hoe gaat...

Hij liet in Samaria een tempel voor Baäl bouwen

1 Koningen 16:23-17:6 In het Nieuwe Testament kunnen we lezen dat er strijd was tussen de Joden en de Samaritanen. Die strijd ging lang terug. Toen Ezra en Nehemia terug kwamen uit de ballingschap merkten ze dat de achterblijvers rond de stad Samaria getrouwd waren...

Dat de bergen druipen van de wijn

Amos 9:7-15 Profeten zijn geen toekomstvoorspellers maar mensen die vanuit de blikrichting van de God van Israël vertellen hoe het met de mensen zal aflopen als het gewoon zo door gaat. Dat is ook met de profeet Amos zo. Zijn taak was het het volk van Israël,...

Laat de drempels dreunen!

Amos 9:1-6 Op de dag van de God van Israël zou de zon verduisterd worden riep de profeet Amos in het hier voorafgaande. Een dreigende uitspraak. Want ook al kennen we zonsverduisteringen ze blijven altijd nog wel wat engs in zich hebben. Eeuwenlang waren ze de...